wzorcv.com.pl

jak napisać dobre cv


Twoja wyszukiwarka

Wzory CV

Jak pisać cv ?

Życiorys (curriculum vitae).
Pamiętaj, ubiegając się o pracę musisz napisać cv w taki sposób, aby przekonało ono osobę czytającą do włączenia cię w proces rekrutacji. Cóż z tego, że możesz posiadać najlepsze kwalifikacje spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o dane stanowisko skoro musisz tego dowieść. Cel, jaki musisz osiągnąć, to zwrócić na siebie uwagę. Nie wystarczy tu samo zainteresowanie proponowanym stanowiskiem. Ważne jest, aby ukazać, że posiadasz odpowiednie umiejętności, doświadczenie i predyspozycje do jego pełnienia. Dlatego pisząc cv:

Pamiętaj:

 • o chronologii - zaczynamy od opisywania ostatnich wydarzeń przechodząc do wcześniejszych
 • cv należy pisać w punktach, a informacje powinny być sformułowane w trzeciej osobie
 • wyeksponuj cechy i umiejętności wymagane w ogłoszeniu; podaj te, które mają związek i są argumentem do zatrudnienia na stanowisku, o które się ubiegasz
 • podaj wartościowe informacje - ukończone kursy i szkolenia, aktywność w organizacjach, wolontariat
 • pamiętaj o odpowiednim zdjęciu - powinno być aktualne i tzw. legitymacyjne
 • postępuj zgodnie z instrukcjami ogłoszeniodawcy; jeżeli instrukcja brzmi "wyślij faksem", zrób dokładnie tak, jak mówi instrukcja
Unikaj:
 • błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, niechlujności dokumentów
 • innego niż uporządkowany sposób ułożenia wykształcenia i doświadczeń
 • długich akapitów
 • stosowania języka specjalistycznego
 • używania szablonowych określeń, np. kreatywny, zorientowany na sukces, z dużymi umiejętnościami interpersonalnymi itp., chyba że potrafisz poprzeć te słowa konkretnymi faktami z własnego życia
 • pisania życiorysu, który krytykuje poprzednich pracodawców i przełożonych
 • stosowania negatywnego słownictwa, obniżającego własną wartość
 • wszelkich błędów i pomyłek, szczególnie w nazwach stanowisk i w nazwach firm
 • udziwnień graficznych, ozdobników w tekście
 • zbytniego rozwlekania tekstu
 • zbyt wyrafinowanego, nienaturalnego lub slangowego słownictwa
 • kłamstwa lub próby ukrycia braków w wykształceniu bądź doświadczeniu
 • podawania informacji nie mających związku z pracą zawodową
 • nie pisz w pierwszej osobie
 • nie pisz jakiego wynagrodzenia oczekujesz

Przykładowe CV:

Źródło: internet