wzorcv.com.pl

jak napisać dobre cv


Twoja wyszukiwarka

Wzory LM

Jak pisać list motywacyjny ?

List motywacyjny - jest dokumentem, który dołączamy do Curriculum Vitae. Jego zadaniem jest takie przedstawienie własnej osoby, aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy, a w konsekwencji uzyskać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Nie może on więc być ani zbyt długi, ani też za krótki. Treść listu motywacyjnego uzależniona jest od tego, czy aplikujemy na konkretne stanowisko, czy też chcemy ogólnie przedstawić swoją osobę, zaznaczając tylko obszar swoich zainteresowań.
W momencie przesłania swojej aplikacji na konkretne stanowisko w liście motywacyjnym należy podać pełną nazwę stanowiska, numer referencyjny (jeśli jest podany), tytuł prasowy i datę publikacji ogłoszenia. Jeśli list motywacyjny nie dotyczy konkretnego stanowiska warto skupić się na cechach osobowych, umiejętnościach i doświadczeniach cennych z punktu widzenia pracodawcy. Dobre wrażenie wywiera pokazanie iż, jest się osobą zorientowaną w specyfice firmy i jej strategii rozwoju (źródłem uzyskania takich informacji jest Internet - większość firm posiada swoje strony www). Kolejnym krokiem jest przekonanie czytającego aplikację o adekwatności Twojej kandydatury do jego oczekiwań i wymagań. Jeśli odpowiadasz na ogłoszenie prasowe, musisz pokazać,że Twoje umiejętności, posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe są adekwatne względem oczekiwań przyszłego pracodawcy. Jeśli wymagania nie są wymienione, warto sobie stworzyć profil proponowanego stanowiska wraz z cechami idealnego kandydata i odnosić się do tych właśnie wyobrażeń. Należy również zinterpretować wybrane fragmenty CV dotyczące edukacji, posiadanych umiejętności czy doświadczeń zawodowych, odnosząc je bezpośrednio do wymagań stawianych przez pracodawcę oraz podkreślać korzyści jakie uzyska pracodawca zatrudniając właśnie Ciebie. W liście motywacyjnym powinny także znaleźć się informacje o Twoich cechach osobowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na danym stanowisku. Ostatnim już krokiem jest sprowokowanie czytającego do działania, czyli do zaproszenia na interview. Jeszcze raz należy podkreślić swoją przydatność dla firmy, jak również wysoką motywację do pracy, a także podać telefony i godziny, w których jesteś osiągalny.

Pamiętaj:

  • List powinien być zwięzły i treściwy, pozbawiony przysłowiowego "lania wody"
  • Wymieniając swoje zalety, czy osiągnięcia pamiętajmy o popieraniu ich przykładami
  • Zamiast pisać jestem osobą sumienną użyć - moja sumienność była wielokrotnie doceniana przez gratyfikiacje słowne, jak i finansowe


Przykładowe LM:

Źródło: internet